Mini USB与 micro USB的区别

2021-02-13 12:00:01

USB是通用串行总线的缩写,Mini USB和micro USB是两种不同的USB接口。下面给大家说说Mini USB与 micro USB的区别

操作方法

 • 01

  Mini USB,也称为迷你USB,是USB接口标准。这是一种为在PC和数字设备之间传输数据而开发的技术。

 • 02

  Micro USB是USB 2.0标准的便携版本,比一些手机中使用的Mini USB接口小。 Micro-USB是Mini-USB的下一代规范标准化。

 • 03

  Micro-USB标准支持当前的USB OTG功能,即便携式设备无需主机即可直接实现数据传输,并提供数据传输和充电。

 • 04

  Micro-USB连接器比标准USB和Mini-USB连接器小,节省空间,具有高达10,000的插入和移除寿命和强度,并采用盲插结构设计。